Toimintaterapia

Vuorovaikutteista ja asiakaslähtöistä

Yksilöllinen toimintaterapia asiakaslähtöisesti

Toimintaterapian toteutamme yksilöllisesti asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä voimavarat, toiveet, tarpeet ja elämäntilanteen huomioiden sekä kuntoutusuunnitelman mukaisesti. Toteutamme terapian asiakkaan omassa arkiympäristössä koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä, etäyhteydellä tai vastaanottotiloissamme. Toimintaterapia tukee, edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia, jotta hänen on mahdollista osallistua arjen toimintoihin ja itselleen tärkeisiin asioihin. Haasteet voivat näkyä esimerkiksi arkipäivän toiminnoissa, leikeissä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai työtehtävissä, itsestä huolehtimisessa, levossa, vapaa-ajan vietossa tai sosiaalisissa tilanteissa.

Kuntoutuksen päätavoitteet laatii hoitava taho kuntoutussuunnitelman teon yhteydessä. Näitä tavoitteita tukevat pienemmät arjen tavoitteet laadimme yhdessä asiakkaan kanssa siten, että ne ovat realistisia ja asiakkaalle tavoittelemisen arvoisia.

Tavoitteen asettelussa hyödynnämme muun muassa GAS-menetelmää.

FysToi Oy

Sami Tapaninaho
044 7485596
sami.tapaninaho@fystoi.fi
Y-tunnus 2890394-9

Käyntiosoite

Fysioterapia

Kauppatie 10
90440 Kempele

Riikka Tapaninaho
040 5950997

 

Toimintaterapia

Puutarhakatu 13
90130 Oulu

Toimintaterapia, kognitiivinen lyhytterapia ⎹ FysToi Oy ⎹ logo

Postitusosoite

Linnalammentie 1
90450 Kempele